Volumes

cyil 2010
volume I

Second Decade Ahead:
Tracing the Global Crisis

visit volume I
webpage

cyil 2011
volume II

Rights of the Host States within the
System of International Investment Protection

visit volume II
webpage

cyil 2012
volume III

Public Policy
and Order Policy

visit volume III
webpage

cyil 2013
volume IV

Regulatory Measures
and Foreign trade

visit volume IV
webpage

cyil 2014
volume V

The Role of Governmental and Non-governmental
Organizations in the 21st Century

visit volume V
webpage

cyil 2015
volume VI

International Transportation

visit volume VI
webpage

About the project
cyil_symbol

O projekte
České ročenky medzinárodného práva

Odvetvie medzinárodného práva predstavuje významný aspekt českej zahraničnej politiky a jej propagácie a podpory. Koniec koncov, multilateralizmus a podpora a vymáhanie ľudských práv patria medzi priority českej zahraničnej politiky. Všeobecne je možné povedať, že právna polemika a diskusie týkajúce sa ľudských práv sú dôležitou súčasťou politického dialógu, ako v dvojstranných vzťahoch, tak v rámci EÚ.
Doktrína medzinárodného práva vždy v menšej či väčšej miere prispievala k formulovaniu cieľov medzinárodnoprávnej politiky a ich praktickej aplikácii. Práve v tomto smere môže nasadenie odborníkov z akademickej sféry (t. j. predovšetkým právnických fakúlt, Ústavu štátu a práva Akadémie vied Českej republiky a Ústavu medzinárodných vzťahov pri Ministerstve zahraničných vecí ČR) významne doplňovať a obohacovať kapacitu príslušných oddelení Ministerstva zahraničných vecí ČR, ktorého zamestnanci sú v prevažnej miere zahltení prevádzkovými a úradníckymi povinnosťami. Je však potrebné nielen prispenie, ktoré právna doktrína (predovšetkým v podobe vedeckých projektov a odborných posudkov) na úrovni (a pre potreby a účely) Ministerstva zahraničných vecí ČR prináša, ale tiež vhodné formy vonkajšej prezentácie tejto práce, t. j. voči českej a (predovšetkým) medzinárodnej akademickej a odbornej verejnosti.
Úloha medzinárodného práva súkromného sa stala takmer neoddeliteľnou od oblasti medzinárodnej politiky (a medzinárodného práva verejného ako nástroja medzinárodnej politiky) – napriek tomu, že medzi týmito dvoma oblasťami existujú zásadné rozdiely, čo sa týka zdrojov, z ktorých vychádzajú, potom čo sa týka ich koncepcie a systematiky, ako aj ich funkcie, ciele oboch týchto oblastí sa v mnohých prípadoch prelínajú alebo vzájomne doplňujú. Koniec koncov, na príklady ich vzájomnej interakcie je možné naraziť každodenne, takmer všade, kam sa pozrieme.
Vo svetle týchto skutočností chceli vydavatelia vytvoriť prvý časopis zverejňovaný v anglickom jazyku a venovaný medzinárodnému právu vo všetkých jeho podobách, pretože Česká republika má v odvetví medzinárodného práva veľa vynikajúcich teoretikov (a to ako v odvetví medzinárodného práva verejného, tak v oblasti medzinárodného práva súkromného), ktorí v rámci rôznych odborných, vedeckých a pedagogických projektov (a tam, kde sa tieto projekty pretínajú s právnou praxou) odvádzajú vysokokvalitnú prácu, chýba jej však fórum zodpovedajúcej kvality, kde by bolo možné túto prácu predostrieť svetovej verejnosti. 
cyarb You may also be interested in:
Czech (& Central European) Yearbook of
Arbitration webpage
 
News
20.06.2011

website betatesting initiated

We have initiated the betatesting on this page. Hopefully we will be fully operational in days from now. This is just a test text to try how does the system ...
číst dále
20.06.2011

CYIL 2012 Volume III coming soon

CYIL 2012 Volume III coming ...
číst dále
20.06.2011

CYIL 2013 Volume IV

CYIL 2013, Vol. IV We are seeking authors for both the Czech Yearbook of International Law® (CYIL) same as for the Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration® (CYArb®). Please do ...
číst dále