Volumes

cyil 2010
volume I

Second Decade Ahead:
Tracing the Global Crisis

visit volume I
webpage

cyil 2011
volume II

Rights of the Host States within the
System of International Investment Protection

visit volume II
webpage

cyil 2012
volume III

Public Policy
and Order Policy

visit volume III
webpage

cyil 2013
volume IV

Regulatory Measures
and Foreign trade

visit volume IV
webpage

cyil 2014
volume V

The Role of Governmental and Non-governmental
Organizations in the 21st Century

visit volume V
webpage

cyil 2015
volume VI

International Transportation

visit volume VI
webpage

About the project
cyil_symbol

За проекта
Чешки годишник по международно право (Czech Yearbook of International Law®)

Областта на международното право е важен аспект на чешката външна политика и нейното насърчаване. В крайна сметка многостранността и насърчаването и прилагането на човешките права са сред приоритетите на чешката външна политика. Най-общо казано правните дискусии и дискусиите за човешките права съставляват важна част от политичесия диалог, както в двустранните отношения, така и в рамките на ЕС.
Академичните разработки в областта на международното право винаги са допринасяли в по-голяма или по-малка степен за формулирането на целите на политиката в областта на международното право и тяхното практическо осъществяване. Именно в този смисъл ангажиментът на експертите от академичните среди (т.е., по-специално правните факултети, Институтът по държавно управление и право към Чешката академия на науките и Институтът по международни отношения към чешкото Министерство на външните работи) могат значително да допълнят и подобрят капацитета на компетентните отдели в чешкото Министерство на външните работи, чиито служители в значителна степен са натоварени с оперативни и административни задачи. Това, което е необходимо обаче, не е само приносът, който академичните разработки в областта на правото (особено под формата на научни проекти и експертни становища) имат на равнището (и за нуждите и целите) на чешкото министерство на външните работи, но също и подходяща форма за външното представяне на тези разработки, т.е. пред чешкото и (преди всичко) международното академично и професионално общество.
Ролята на частното международно право вече е неразделна част от международната политика (и международното публично право като инструмент на международната политика) и въпреки че съществуват фундаментални разлики между тези две области по отношение на техните източници, на техните концепции и систематика, както и на тяхната функция, целите, които те преследват, са взаимосвързани или взаимно се допълват в голям брой от случаите. Примери за тяхното взаимодействие се срещат ежедневно и почти навсякъде, където ги потърсим.
С оглед на тези факти идеята на издателите беше да създадат първия журнал, публикуван на английски език, посветен на международното право във всички негови проявления, тъй като Чешката република има редица изтъкнати учени в тази област (както в публичното международно право, така и в частното международно право), които изготвят трудове от най-високо качество в контекста на различни професионални, научни и педагогически проекти (както и там, където се пресичат с правната практика), но към момента не съществуваше подходящ форум за представяне на тяхната работа пред международната общественост. 
cyarb You may also be interested in:
Czech (& Central European) Yearbook of
Arbitration webpage
 
News
20.06.2011

website betatesting initiated

We have initiated the betatesting on this page. Hopefully we will be fully operational in days from now. This is just a test text to try how does the system ...
číst dále
20.06.2011

CYIL 2012 Volume III coming soon

CYIL 2012 Volume III coming ...
číst dále
20.06.2011

CYIL 2013 Volume IV

CYIL 2013, Vol. IV We are seeking authors for both the Czech Yearbook of International Law® (CYIL) same as for the Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration® (CYArb®). Please do ...
číst dále