Volumes

cyil 2010
volume I

Second Decade Ahead:
Tracing the Global Crisis

visit volume I
webpage

cyil 2011
volume II

Rights of the Host States within the
System of International Investment Protection

visit volume II
webpage

cyil 2012
volume III

Public Policy
and Order Policy

visit volume III
webpage

cyil 2013
volume IV

Regulatory Measures
and Foreign trade

visit volume IV
webpage

cyil 2014
volume V

The Role of Governmental and Non-governmental
Organizations in the 21st Century

visit volume V
webpage

cyil 2015
volume VI

International Transportation

visit volume VI
webpage

About the project
cyil_symbol

O projektu
České ročenky mezinárodního práva®

Odvětví mezinárodního práva představuje významný aspekt české zahraniční politiky a její propagace a podpory. Koneckonců multilateralismus a podpora a vymáhání lidských práv patří mezi priority české zahraniční politiky. Obecně lze říci, že právní polemika a diskuse týkající se lidských práv jsou důležitou součástí politického dialogu, jak v dvoustranných vztazích, tak v rámci EU.
Doktrína mezinárodního práva vždy v menší či větší míře přispívala k formulování cílů mezinárodněprávní politiky a jejich praktické aplikaci. Právě v tomto směru může nasazení odborníků z akademické sféry (tj. především právnických fakult, Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky a Ústavu mezinárodních vztahů při Ministerstvu zahraničních věcí ČR) významně doplňovat a obohacovat kapacitu příslušných oddělení Ministerstva zahraničních věcí ČR, jejichž zaměstnanci jsou v převážné míře zahlceni provozními a úřednickými povinnostmi. Je však zapotřebí nejen přispění, které právní doktrína (především v podobě vědeckých projektů a odborných posudků) na úrovni (a pro potřeby a účely) Ministerstva zahraničních věcí ČR přináší, ale rovněž vhodné formy vnější prezentace této práce, tj. vůči české a (především) mezinárodní akademické a odborné veřejnosti.
Úloha mezinárodního práva soukromého se stala téměř neoddělitelnou od oblasti mezinárodní politiky (a mezinárodního práva veřejného jako nástroje mezinárodní politiky) – přestože mezi těmito dvěma oblastmi existují zásadní rozdíly, pokud jde o zdroje, z nichž vycházejí, pak pokud jde o jejich koncepci a systematiku, jakož i o jejich funkci, cíle obou těchto oblastí se v řadě případů prolínají nebo vzájemně doplňují. Koneckonců na příklady jejich vzájemné interakce lze narazit každodenně, téměř všude, kam se podíváme.
Ve světle těchto skutečností chtěli vydavatelé vytvořit první časopis zveřejňovaný v anglickém jazyce a věnovaný mezinárodnímu právu ve všech jeho podobách, jelikož Česká republika má v odvětví mezinárodního práva řadu vynikajících teoretiků (a to jak v odvětví mezinárodního práva veřejného, tak v oblasti mezinárodního práva soukromého), kteří v rámci různých odborných, vědeckých a pedagogických projektů (a tam, kde se tyto projekty protínají s právní praxí) odvádějí vysoce kvalitní práci, postrádala však fórum odpovídající kvality, kde by bylo možno tuto práci předestřít světové veřejnosti. 
cyarb Mohlo by Vás zajímat také:
Czech (& Central European) Yearbook of
Arbitration webpage
 
News
20.06.2011

website betatesting initiated

We have initiated the betatesting on this page. Hopefully we will be fully operational in days from now. This is just a test text to try how does the system ...
číst dále
20.06.2011

CYIL 2012 Volume III coming soon

CYIL 2012 Volume III coming ...
číst dále
20.06.2011

CYIL 2013 Volume IV

CYIL 2013, Vol. IV We are seeking authors for both the Czech Yearbook of International Law® (CYIL) same as for the Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration® (CYArb®). Please do ...
číst dále