Volumes

cyil 2010
volume I

Second Decade Ahead:
Tracing the Global Crisis

visit volume I
webpage

cyil 2011
volume II

Rights of the Host States within the
System of International Investment Protection

visit volume II
webpage

cyil 2012
volume III

Public Policy
and Order Policy

visit volume III
webpage

cyil 2013
volume IV

Regulatory Measures
and Foreign trade

visit volume IV
webpage

cyil 2014
volume V

The Role of Governmental and Non-governmental
Organizations in the 21st Century

visit volume V
webpage

cyil 2015
volume VI

International Transportation

visit volume VI
webpage

About the project
cyil_symbol

O projekcie
Czech Yearbook of International Law®

Obszar prawa międzynarodowego to ważny aspekt czeskiej polityki zagranicznej i jej promowania. W końcu przecież multilateralizm i wspieranie oraz egzekwowanie praw człowieka stanowią priorytety czeskiej polityki zagranicznej. Mówiąc najogólniej, debata prawna i debata na temat praw człowieka to ważny element dialogu politycznego, zarówno w stosunkach dwustronnych, jak i w ramach UE.
Akademickie środowiska międzynarodowo-prawne od zawsze w mniejszym lub większym stopniu przyczyniały się do formułowania celów polityki międzynarodowo-prawnej i ich praktycznego zastosowania. W tym sensie, właśnie zaangażowanie ekspertów ze środowisk akademickich (to jest, z wydziałów prawa, Instytutu Państwa i Prawa Czeskiej Akademii Nauk, czy Instytutu Stosunków Międzynarodowych czeskiego Ministerstwa  Spraw Zagranicznych) może w znaczący sposób uzupełniać i wzbogacać działalność właściwych departamentów czeskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, których pracownicy często zmagają się z przytłaczającą liczbą zadań organizacyjno-urzędniczych. Jednakże konieczny jest nie tylko wkład prawnych środowisk naukowych (zwłaszcza w formie projektów naukowych i opinii specjalistów) na poziomie (i na potrzeby) czeskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale również prezentacja tych prac w odpowiedniej formie na zewnątrz, a więc w ramach czeskiego i (przede wszystkim) międzynarodowego środowiska akademicko-zawodowego.
Nie da się już praktycznie oddzielić roli prawa prywatnego międzynarodowego od obszaru polityki międzynarodowej (oraz prawa międzynarodowego publicznego jako instrumentu polityki międzynarodowej) – pomimo że istnieją podstawowe różnice między tymi dwoma dziedzinami pod względem źródeł, różnice koncepcyjne i systemowe, a także – różnice w funkcjach, to jednak w wielu wypadkach ich cele przeplatają się i uzupełniają. Przecież przykłady ich wzajemnej interakcji można odnaleźć niemalże codziennie, na każdym kroku.
W świetle powyższego, redaktorzy postanowili stworzyć pierwsze pismo publikowane po angielsku i poświęcone temu co międzynarodowe, we wszystkich możliwych wcieleniach, korzystając z faktu, iż w Republice Czeskiej pracuje wielu doskonałych badaczy prawa międzynarodowego (zarówno prawa międzynarodowego publicznego, jak i prawa międzynarodowego prywatnego), którzy w ramach licznych specjalistycznych, naukowych i pedagogicznych projektów (również pod kątem punktów stycznych z praktyką prawną) tworzą doskonałą wartość dodaną, ale jak dotąd nie mieli żadnego odpowiedniej jakości forum, które pozwoliłoby prezentować im wyniki tej pracy szerokiemu gronu odbiorców. 
cyarb You may also be interested in:
Czech (& Central European) Yearbook of
Arbitration webpage
 
News
20.06.2011

website betatesting initiated

We have initiated the betatesting on this page. Hopefully we will be fully operational in days from now. This is just a test text to try how does the system ...
číst dále
20.06.2011

CYIL 2012 Volume III coming soon

CYIL 2012 Volume III coming ...
číst dále
20.06.2011

CYIL 2013 Volume IV

CYIL 2013, Vol. IV We are seeking authors for both the Czech Yearbook of International Law® (CYIL) same as for the Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration® (CYArb®). Please do ...
číst dále